Øke stipendandelen for studenter som tar flere studiepoeng enn normert

Dokument nr. 8:75 (2006-2007), Innst. S. nr. 10 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Åse Michaelsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.10.2007 Innst. S. nr. 10 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Fremskrittspartiet om å øke stipendandelen for studenter som tar flere studiepoeng enn normert. Forslaget fikk bare tilslutning fra FrP og ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2007