La kommunale virksomheter omfattes av det ordinære merverdiavgiftsregelverket

Dokument nr. 8:84 (2006-2007), Innst. S. nr. 71 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Jørund Rytman, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 71 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at Regjeringen skal utrede konsekvensene av å la kommunale virksomheter omfattes av det ordinære merverdiavgiftsregelverket, inkludert eventuelle merkostnader for kommunal sektor. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007