Gjennom ny lov å sikre at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige i all framtid

Dokument nr. 8:91 (2006-2007), Innst. S. nr. 181 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SP)
utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 14.03.2008 Innst. S. nr. 181 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be Regjeringen om å legge fram forslag om endring av eksisterende lovverk som sikrer at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Lovgivningene må gi unntak for offentlig eie for de vann- og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke-kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres. Videre ber Stortinget Regjeringen om å vurdere hvordan utredningen fra en faggruppe og NOU 2006:6, som omhandler en egen sektorlov for vann og avløp, skal følges opp politisk..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2008