Nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2)

St.prp. nr. 90 (2006-2007), Innst. S. nr. 17 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2007 Innst. S. nr. 17 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i å øke kostnadsrammen for det nye informatikkbygget IF12 ved Universitetet i Oslo med 100.7 mill. kroner til 1 080 mill. kr..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.11.2007