Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 7 (2007-2008), kap. 231, Innst. S. nr. 97 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 97 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Kunnskapsdepartementet for 2007 kap. 231 Barnehager. Vedtaket var enstemmig og i samsvar med Regjeringens forslag i St. prp. nr. 7 (2007-2008).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007