Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 7 (2007-2008), unntatt kap. 231, Innst. S. nr. 72 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2007 Innst. S. nr. 72 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til omgruppering på Kunnskapsdepartementets budsjettkapitler, med enkelte endringer og merknader.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2007