Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 15 (2007-2008), kap. 2426, 5326 og 5613, Innst. S. nr. 83 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 83 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer på kapitlene 2426, 5326 og 5613.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007