Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 19 (2007-2008), Innst. S. nr. 57 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2007 Innst. S. nr. 57 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2007