Bevare Snøheimveien på Dovrefjell

Dokument nr. 8:8 (2007-2008), Innst. S. nr. 131 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Gunnar Gundersen, Olemic Thommessen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 07.02.2008 Innst. S. nr. 131 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra Høyre om å omgjøre et vedtak om å fjerne den mer enn 100 år gamle Snøheimveien fra Hjerkinn til Snøheim på Dovrefjell, er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008