Øke sparebankenes adgang til å disponere overskudd til gaver til allmennyttige formål

Dokument nr. 8:13 (2007-2008), Innst. S. nr. 69 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 04.12.2007 Innst. S. nr. 69 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å endre sparebankloven for å øke sparebankenes adgang til å disponere overskudd til allmennyttige formål. Forslaget ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007