Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 22 (2007-2008), Innst. S. nr. 62 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2007 Innst. S. nr. 62 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den 4. desember 2007, vedtatt Regjeringens forslag om endringer på statsbudsjettet for inneværende år (2007) vedrørende kapitler under Forsvarsdepartementet. Endringene er årvisse justeringer som skjer på slutten av budsjettåret. Fremskrittspartiets stemte i mot et forslag fra Regjeringen om å starte opp et prosjekt for å anskaffe nye torpedoer til Forsvaret i perioden 2008 - 2013. Prosjektet har en anslått total kostnadsramme på 1 647 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2007