Tiltak for å hindre langvarig kraftkrise i Midt-Norge

Dokument nr. 8:41 (2007-2008), Innst. S. nr. 208 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Per Sandberg, Robert Eriksson, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 208 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen fremme en handlingsplan med konkrete tiltak for å avverge en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal, og legge denne frem for Stortinget i høstsesjonen 2008, fikk ikke tilslutning fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2008