Representantforslag om å redusere avgiften på video/dvd

Dokument nr. 8:70 (2007-2008), Innst. S. nr. 36 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 36 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth om å redusere avgiften på video/dvd og å sikre mulighet for norske nettbaserte distributører av film fikk ikke flertall, men vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 21.11.2008