Ny behandlingsenhet for rusmiddelbehandling

Dokument nr. 8:75 (2007-2008), Innst. S. nr. 261 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. S. nr. 261 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med ulike flertall stemt ned flere representantforslag fra Venstre som innebærer endringer i behandlingen av rusmiddelavhengige. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte for at forslagene skulle vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2008