Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad

St.prp. nr. 45 (2007-2008), sak 2.2, Innst. S. nr. 211 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 211 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengselskapet får anledning til å endre opplegget for delvis bompengefinansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune. Bakgrunnen for endringa skyldes at tilbudene etter anbud var vesentlig høyere enn forutsatt, og at dette har medført en revidert framdrifts- og finansieringsplan for prosjektet. Det er nå lagt til grunn at prosjektet blir åpnet for trafikk sommeren/høsten 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2008