Statens vegvesen

St.prp. nr. 45 (2007-2008), sak 2.1, Innst. S. nr. 289 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 289 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en orientering fra Samferdselsdepartementet om system for styring og rapportering i Statens vegvesen. Saken har sin bakgrunn i raset i Hanekleivtunnelen på E18 i Nordre Vestfold i desember 2006. Stortingets flertall vedtok å legge orienteringen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008