Veg og jernbane

St.prp. nr. 45 (2007-2008), unntatt sak 2.1 og sak 2.2, Innst. S. nr. 242 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. S. nr. 242 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke: - bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Haugesundområdet (Haugalandspakka) med prosjekt og tiltak i Karmøy kommune. - forlenging av av eksisterande bompengeordning i Kristiansand for å finansiere målretta tiltak for trafikktryggleik, kollektivtrafikk og gåande og syklande. Vidare har Stortinget drøfta status for fleire veg- og jernbaneprosjekt, m.a. E134 Haukelitunnelane, rv 45 i Gjesdal, oppgradering av tunnelar i Ålesundområdet, dobbeltsporet Sandnes-Stavanger og fjernstyring Mosjøen-Bodø.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2008