Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering

Dokument nr. 8:137 (2007-2008), Innst. S. nr. 66 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 66 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et rt representantforslag fra Fremskrittspartiet - om en helhetlig plan for CO2-håndtering. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008