Representantforslag om statlig ansvar for å fjerne og deponere det radioaktive materialet fra områdene ved Søve gruver i Nome kommune

Dokument nr. 8:140 (2007-2008), Innst. S. nr. 40 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Ketil Solvik-Olsen, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg, Tord Lien Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 40 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å ta et stat lig ansvar for å fjerne og deponere det radioaktive materialet fra områdene ved Søve gruver i Nome kommune, Stortingets flertall, bestående av AP, SV og SP, besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008