Grunnlovsforslag om Odels- og åseteretten

Dokument nr. 12:11 (2007-2008), Innst. 171 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2010 Innst. 171 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 12:8 (2007-2008) grunnlovsforslag fra Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Åsædesretten må ikke oppheves) og Dokument nr. 12:11 (2007-2008) grunnlovsforslag fra Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug om endringer i Grunnloven § 107. I komiteens innstilling ble forslaget i Dokument nr. 12:8 bifalt av medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget i Dokument nr. 12:11 ble bifalt av medlemmet fra Venstre, med subsidiær støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslagene ble ikke bifalt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2011