Representantforslag om å sette ned et utvalg som vurderer de dynamiske effektene ved redusert skatt på arbeid og formue

Dokument nr. 8:2 (2008-2009), Innst. S. nr. 155 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Per-Kristian Foss, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. S. nr. 155 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et representantforslag fra Høyre om å be Regjeringen sette ned et faglig basert utvalg som vurderer de dynamiske effektene ved redusert skatt på arbeid og formue. Flertallet viser til at Stortinget senere vil bli orientert om arbeidet som pågår i en arbeidsgruppe med deltakere fra Finansdepartementet og Statistisk Sentralbyrå som vurderer om bl.a. endringer i arbeidstilbud og etterspørsel er godt nok ivaretatt i de makroøkonomiske anslagene i budsjettoppleggene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2009