Representantforslag om endring i klimakvoteloven

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ivar Kristiansen, Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 03.02.2009 Innst. O. nr. 40 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantlovforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre om lov om endring i klimakvoteloven (om vederlagsfrie kvoter) ble ikke bifalt. Forslaget ble behandlet sammen med lov om endringer i klimakvoteloven, jf. ot.prp. 19 (2008-2009), og fikk kun støtte fra de 2 partienes representanter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 12.02.2009