Representantforslag om å utvikle egne kompetansemottak innen asylfeltet

Dokument nr. 8:8 (2008-2009), Innst. S. nr. 142 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Kari Lise Holmberg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.02.2009 Innst. S. nr. 142 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, med unntak av representantene fra Fremskrittspartiet, mener det er positivt at enkelte mottak har særskilt kompetanse, og at det er behov for bedre kompetanse og spesialisering på flere mottak. Det ble vedtatt å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2009