Representantforslag om fri etableringsrett og fjerning av ordningen med avtalehjemler for fysioterapeuter

Dokument nr. 8:10 (2008-2009), Innst. S. nr. 144 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Kari Kjønaas Kjos, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 12.02.2009 Innst. S. nr. 144 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemt ned et forslag fra Fremskrittspartiet om fri etableringsrett og fjerning av ordningen med avtalehjemler for fysioterapeuter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2009