Representantforslag om investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Dokument nr. 8:14 (2008-2009), Innst. S. nr. 168 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. S. nr. 168 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, SV og SP, har avvist et forslag fra representanter fra FrP om å slå sammen investeringsfondet for Nordvest.- Russland og investeringsfondet for Øst -Europa, og å legge forvaltningen av fondene til Kirkenes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009