Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

St.prp. nr. 49 (2008-2009),, Innst. S. nr. 274 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 274 (2008-2009)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til nye økonomiske forpliktelser for Norge for deltagelse i de frivillige programmene til den europeiske romorganisasjonen ESA

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 29.05.2009

      Behandlet i Stortinget: 04.06.2009