Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram

St.prp. nr. 49 (2008-2009),, Innst. S. nr. 274 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 274 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til nye økonomiske forpliktelser for Norge for deltagelse i de frivillige programmene til den europeiske romorganisasjonen ESA

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2009