Nord-Jærenpakka - fullføring

St.prp. nr. 58 (2008-2009), Innst. S. nr. 230 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.2009 Innst. S. nr. 230 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykka i at bompengeselskapet får høve til å endre opplegget for bompengefinansiering av Nord-Jærenpakka. Det reviderte opplegget gjeld ei forlenging av bompengeperioden, avgrensa til 2 1/2 år, fram til utløpet av 2011. Forlenginga skuldast auke i kostnadsoverslag for mange av prosjekta og tiltaka i for å få fullfinanisert pakka.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2009