Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om byggenæringen

Dokument nr. 8:66 (2008-2009), Innst. S. nr. 273 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Kåre Fostervold, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i næringskomiteen Forlag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 273 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentanter fra FrP om at det utarbeides en stortingsmelding om byggenæringen. Forslaget ble avvist av et flertall i Stortinget, bestående av representantene fra Ap, SV og SP.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009