Representantforslag om å tillate oljeomlasting av russisk olje og gassprodukter i Bøkfjorden ved Kirkenes

Dokument nr. 8:68 (2008-2009), Innst. S. nr. 284 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 284 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet - om å tillate oljeomlasting av russisk olje og gassprodukter i Bøkfjorden ved Kirkenes, er vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009