Representantforslag om grunnleggende prinsipper for å sikre en offensiv forskningspolitikk

Dokument nr. 8:76 (2008-2009), Innst. S. nr. 305 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Helge Kongshaug, Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V)
Innstilling avgitt 08.06.2009 Innst. S. nr. 305 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget voterte over forslagene i et representantforslag om grunnleggende prinsipper for å sikre en offensiv forskningspolitikk under sin behandling av stortingsmeldingen om forskning, St.meld. nr. 30 (2008-2009). Representantforslaget ble vedlagt protokollen under henvisning til dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2009