Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Dokument nr. 8:81 (2008-2009), Innst. S. nr. 325 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 325 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009