Modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)

St.prp. nr. 55 (2008-2009), Innst. S. nr. 257 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 257 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt samtykke til at EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken 2009-2013 innlemmes i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009