Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Ot.prp. nr. 73 (2008-2009), Innst. O. nr. 112 (2008-2009), beslutning. O. nr. 122 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 112 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt at fylkeskommunen skal ha et lovfestet ansvar for folkehelsearbeid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009