Representantforslag om endring av opplæringslova

Dokument nr. 8:101 (2008-2009), Innst. O. nr. 85 (2008-2009)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 85 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet et representantlovforslag om å endre opplæringsloven slik at elever kan deles i grupper etter faglig nivå. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009