Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland

Dokument 8:22 S (2009-2010), Innst. 152 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 152 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland. Forslaget ble mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2010