Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen

Dokument 8:35 S (2009-2010), Innst. 165 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 02.03.2010 Innst. 165 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Hans Olav Syversen og Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti om utvidelse av momsrefusjonsordningen for ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren. Forslaget ble med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2010