Lov om skadeserstatning

Dokument 8:47 L (2009-2010), Innst. 215 L (2009-2010)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 215 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å endre skadeerstatningsloven slik at ménerstatning fastsettes til en engangssum, med mindre det åpenbart er i skadelidtes interesse å fastsette ménerstatningen helt eller delvis til terminbeløp. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet første gang i Stortinget: 29.04.2010