Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak

Dokument 8:85 S (2009-2010), Innst. 245 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 245 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden fra Venstre om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak. Forslaget ble mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2010