Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon.

Dokument 8:117 S (2009-2010), Innst. 342 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 342 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om en gjennomgang av momsregelverket og næringsrettede virkemidler for å bedre rammebetingelsene for bedrifter som driver miljøvennlig virksomhet ved gjenbruk og reparasjon. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010