Representantforslag om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak

Dokument 8:121 S (2009-2010), Innst. 318 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Line Henriette Holten, Nikolai Astrup Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF), (H) og (V) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 318 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om å be regjeringen sørge for rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak foreslått i Klimakur 2020, - samt tiltak med lavere tiltakskostnad enn forventet fremtidig kvotepris. Forslaget fikk kun tilslutning fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010