Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport

Meld. St. 19 (2009-2010), Innst. 219 S (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 219 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet stortingsmeldingen "Tid til læring", som følger opp Tidsbrukutvalgets forslag for å få en bedre bruk av lærernes tid i den offentlige grunnskolen. Saken ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011