Representantforslag om kvoteåret

Dokument 8:132 S (2009-2010), Innst. 83 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 18.11.2010 Innst. 83 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om endring i kvoteåret, for å oppnå større fleksibilitet, effektivitet og tilpasning til markedets ønske om fersk fisk året rundt.Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010