Representantforslag om å innføre en gaveforsterkningsavtaleordning for norske museer

Dokument 8:161 S (2009-2010), Innst. 173 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.12.2010 Innst. 173 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en gaveforsterkningsavtaleordning for norske museer. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet gikk inn for at forslaget ikke ble bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2011