Representantforslag om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge

Dokument 8:179 S (2009-2010), Innst. 158 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Bjørn Lødemel, Elisabeth Røbekk Nørve, Jan Tore Sanner, Lars Myraune, Nikolai Astrup, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 158 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Øyvind Halleraker, Trond Helleland, Nikolai Astrup, André Oktay Dahl, Elisabeth Røbekk Nørve og Bjørn Lødemel fra Høyre om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge. Mot stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble forslaget ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010