Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 38 S (2010-2011), unntatt kap. 1560, 1561, 4560, 1 og 1504, Innst. 130 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2010 Innst. 130 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett under kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kap. 1520 Departementetenes servicesenter, kap. 1535 Tilskudd til samiske formål, kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 2445 Statsbygg og kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010