Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 33 S (2010-2011), Innst. 142 S (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2010 Innst. 142 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storting har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010