Representantforslag om å bedre rettssikkerheten for skattyter

Dokument 8:17 S (2010-2011), Innst. 213 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 213 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å bedre rettssikkerheten for skattyter. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011