Representantforslag om en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser

Dokument 8:67 S (2010-2011), Innst. 293 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 293 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen i løpet av 2011 legge fram en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser. Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011