Representantforslag om høyhastighetsbredbånd i hele Norge

Dokument 8:71 S (2010-2011), Innst. 276 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 276 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i reprsentantforslag fra FrP har Stortinget drøftet forslag om fremlegging for Stortinget en handlingsplan med finansieringsløsning for å gjennomføre et nasjonalt bredbåndsløft med målsetting om høyhastighetsbredbånd i hele Norge. Stortinget vedtok med stemmene fra Ap, SV og Sp å legge forslaget ved protokollen. I innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen sier midlertid en samlet komité at tilgangen til elektronisk kommunikasjon på mange måter er like viktig og kan sammenliknes med tilgangen til andre kommunikasjonsmidler, og at det derfor er viktig at offentlige myndigheter fortsetter å utøve en sentral rolle i utviklingen av tilbudet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011