Bistand til nordmenn i utlandet

Meld. St. 12 (2010-2011), Innst. 396 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2011 Innst. 396 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt utenriks- og forsvarskomiteens innstilling angående Meld. St. 12 (2010-2011) om konsulær bistand til nordmenn i utlandet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011